POLSKI
ENGLISH
      FABS  ARTYŚCI  WYSTAWY   MUZEUM   PIOTR KWIT  KS.JÓZEF KURZEJA  TEKSTY  DOKUMENTACJA  RECENZJE  KONTAKT 

Main  > FABS

FABS
- zarząd
- członkowie
- manifest 2
- manifest 1
- statut
- organizacja pożytku publicznego
- 1%
fabs
Stowarzyszenie Artystów fabs
34-607 Kamienica Zbludza 73 Małopolska
KRS 0000143376


 

 

 

KONKURS W ZASADNEM 

KOCHAM I WZRASTAM – JEDEN DZIE? Z ?YCIA KS. J?ZEFA KURZEI

 

W dniu 20 marca 2015 r. okazji imienin S?ugi Bo?ego ks. J?zefa Kurzei odby?o si? rozstrzygni?cie  konkurs rysunkowego i wiedzy o S?udze Bo?ym ks. J?zefie Kurzei. Konkurs by? przygotowany i zorganizowany przez parafi? w Kamienicy przez ks. Rados?awa S?owika w wsp??pracy ze szko?? w Zasadnem. Przy organizacji konkursu pomagali katecheci ze szk?? w parafii. Pomys?odawczyni? konkursu by?a so?tys Zasadnego Agata Zi?ba, a formu?? program konkursu przygotowa? ks. Z. Filip Badurski. G??wne nagrody ufundowa?o Stowarzyszenie Artyst?w fabs, a ksi??k? „ Dzie?o wielu ludzi” o parafii w Mistrzejowicach ofiarowa?a dla wszystkich uczestnik?w konkursu parafia pw. ?w. Maksymiliana Kolbe w Mistrzejowicach. Dyrektor szko?y w Zasadnem Bo?ena Gierczyk przygotowa?a dla nagrodzonych dzieci dyplomy i obdarowa?a uczestnik?w s?odyczami. Planowany jest tak?e wyjazd dla wszystkich dzieci bior?cych udzia? konkursie do Mistrzejowic.

 

W konkursie wzi??o udzia? oko?o 100 uczestnik?w.  Konkurs plastyczny zosta? rozstrzygni?ty przez komisj? konkursow? w sk?adzie: ks. Filip Badurski z ko?cio?a Mariackiego w Krakowie, Ma?gorzata Sidor prezesa Stowarzyszenie Artyst?w fabs i Barbara Frydel z Komisji Procesu Beatyfikacyjnego ks. J?zefa Kurzei. Komisja nagrodzi?a dziewi?? prac plastycznych i podkre?la?a wysoki poziom, wiedz? i zaanga?owanie uczestnik?w konkursu. Wystaw? prac konkursowych mo?na ogl?da? w ko?ciele w Zasadnem.

 

Po rozstrzygni?ciu konkursu rozpocz??o si? Nabo?e?stwo Drogi Krzy?owej, przygotowane przez ks. Rados?awa S?owika, kt?ry przygotowa? pokaz zdj?? i zaanga?owa? dzieci do czytania rozwa?a?, kt?re u?o?y?a Amalia Stanis?awa Zdebska z Mistrzejowic w 2012 r. w oparciu na drodze krzy?a ks. J?zefa Kurzei. Nabo?e?stwo Drogi Krzy?owej poprowadzi? ks. Z. Filip Badurski.

 

 
Nagrody DZIECI M?ODSZE

 

I.                   Aleksandra Foltyn kl. I a / Szko?a Podstawowa Nr 1 w Kamienicy

II.                Emilia Franczyk kl. III  / Szko?a Podstawowa w Zasadnem

III.             Tomasz W?cha?a kl. II  / Szko?a Podstawowa w Zasadnem oraz  Filip Tokarczyk kl. I a / Szko?a Podstawowa Nr 1 w KamienicyNagrody DZIECI STARSZE

 I.                   Natalia Faron kl. VI / Szko?a Podstawowa w Zasadnem

II.                Anna Korus kl. IV a / Szko?a Podstawowa Nr 1 w Kamienicy

III.             Monika Cepielik kl. VI / Szko?a Podstawowa w Zasadnem

 

Wyr??nienia

Oskar Zaremba kl. IV a Szko?a Podstawowa Nr 1 w Kamienicy

Weronika Jawor kl. IV / Zesp?? Szko?y i Przedszkola w Zbludzy
 

 

 

 

   

 

PROMUJEMY BUDOW? MUZEUM PIOTRA KWITA Z ZALESIA

 

   

MUZEUM PIOTRA KWITA PROJEKT  HANNA PIETRAS

 

 


 

 

Muzeum im. Piotra Kwita będzie nowoczesną placówką, przedstawiającą i propagującą twórczość Piotra Kwita, region, z którego pochodził, jak również twórczość artystów współczesnych. Muzeum poprzez połączenie tradycji i najnowszej technologii może stać się niezwykłą atrakcją turystyczną i popularnym miejscem edukacyjnym. Multimedialna, interaktywna ekspozycja posłuży upowszechnianiu wiedzy o sztuce, muzyce, architekturze, przyrodzie i jej ochronie, o religii oraz tradycji regionu. Instytucja ta przyczyni się do animacji życia kulturalnego w regionie i będzie nowoczesnym miejscem chętnie odwiedzanym przez młodzież szkolną i studencką, nauczycieli, ludzi zainteresowanych sztuką. Może stać się atrakcją turystyczną. Na przykład przez Zalesie, miejscowość, w której mieszkał i pracował artysta, prowadzą szlaki turystyczne. Muzeum będzie więc przystankiem na trasie.  

Aby zapewnić nowoczesny (atrakcyjny, szybki, wszechstronny) przekaz wiedzy, Stowarzyszenie podjęło współpracę z CorreStudio w Łodzi, które opracowało pokaz projekcji informacyjno-edukacyjnych w technologii 3D. Takie przestrzenie posiadają najnowocześniejsze współczesne muzea. Zaplanowano system interaktywnej informacji turystycznej, interaktywną salę projekcyjną 3D i 2D, przeznaczoną do prowadzenia zajęć informacyjno-edukacyjnych wykorzystujących technologie wirtualnej rzeczywistości, z możliwością przekształcenia w salę kinową 3D i 2D na 60 osób. Powstaje audiowizualny system informacyjno-edukacyjny zintegrowany ze stałą ekspozycją, jak również z wystawami czasowymi.

Stowarzyszenie współpracuje nad projektem wizerunkowym z MediaLab w Łodzi – studiem, które podjęło się stworzenia identyfikacji wizualnej Muzeum, w tym indywidualnej czcionki, logo Muzeum, stron internetowych, gdzie będzie można rezerwować spotkania, zamawiać prelekcje na określone tematy on-line. Zaprojektuje mapy, zabawki edukacyjne, które będą propagować Muzeum. Stworzy sklep internetowy.

Twórczość Piotra Kwita jest niecodzienna i jedyna w swoim rodzaju. Pozostaje szerzej nieznana. Upowszechnienie tej twórczości niewątpliwie przyczyni się do rozwoju kulturalnego regionu. Pozytywny odbiór wystaw i wydanego przez Stowarzyszenie Artystów fabs monograficznego albumu Piotra Kwita w 2010 r., jak też wystawa prac Piotra Kwita w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem w 2012 r. oraz wydanie przez Pocztę Polską znaczka pocztowego z malarstwem Piotra Kwita – świadczą o zainteresowaniu twórczością artysty.

Stowarzyszenie Artystów fabs zajmuje się sztuką współczesną i współpracuje z artystami zajmującymi się współczesnymi formami przekazu artystycznego, odnoszącymi się do wartości chrześcijańskich, a przez to do tradycji europejskich.

Stowarzyszenie Artystów fabs działa od 1999 roku, zorganizowało ponad 100 wystaw indywidualnych i zbiorowych. Od lipca 2012 r. posiada swoją siedzibę i salę wystawową w Zbludzy, gm. Kamienica, woj. małopolskie.

23 wrześniu 2012 w siedzibie Stowarzyszenia w Zbludzy został oficjalnie przedstawiony projekt architektoniczny Muzeum im Piotra Kwita, przez twórcę   Hannę Pietras z zespołem  Martyna Nowak, Luiza Jodłowska, Dorota Szafrańska, Piotr Płóciennik

21 wrzesnia 2013 została zaprezentowana nowa koncepcja Muzeum im. Piotra Kwita z powodu nowej lokalizacji

 

© 2005 - Fabs CMS by IC Media & Express Tune II