POLSKI
ENGLISH
      FABS  ARTYŚCI  WYSTAWY   MUZEUM   PIOTR KWIT  KS.JÓZEF KURZEJA  TEKSTY  DOKUMENTACJA  RECENZJE  KONTAKT 

Main  > FABS  > organizacja pożytku publicznego

FABS
- zarząd
- członkowie
- manifest 2
- manifest 1
- statut
- organizacja pożytku publicznego
- 1%
Organizacja pożytku publicznego

 

Stowarzyszenie Artystów fabs jest organizacją pożytku publicznego

Status organizacji pożytku publicznego jest nowym w Polsce rozwiązaniem, wprowadzonym z dniem 1 stycznia 2004 roku przez Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Status organizacji pożytku publicznego nadawany jest przez Krajowy Rejestr Sądowy na podstawie dobrowolnych zgłoszeń przesyłanych przez organizacje zainteresowane jego uzyskaniem. O status organizacji pożytku publicznego mogą ubiegać się przede wszystkim stowarzyszenia, fundacje, instytucje i organizacje kościołów i związków wyznaniowych. Aby uzyskać status pożytku publicznego organizacja musi prowadzić działalność w obszarach pożytku publicznego, które wymienia Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz spełnić dodatkowe wymagania dotyczące jawności i standardów swojego działania. Uzyskanie tego statusu daje organizacjom kilka przywilejów, m.in. możliwość korzystania z odpisu 1%, której nie posiadają organizacje nie zarejestrowane.

Lista organizacji pożytku publicznego dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: http://www.filantropia.org.pl/jedenprocent/podatnicy.html# pod hasłem Krajowy Rejestr Sądowy.

 

 

© 2005 - Fabs CMS by IC Media & Express Tune II