POLSKI
ENGLISH
      FABS  ARTYŚCI  WYSTAWY   MUZEUM   PIOTR KWIT  KS.JÓZEF KURZEJA  TEKSTY  DOKUMENTACJA  RECENZJE  KONTAKT 

Main  > FABS  > 1%

FABS
- zarząd
- członkowie
- manifest 2
- manifest 1
- statut
- organizacja pożytku publicznego
- 1%
Odpis podatkowy

 

Możesz nam przekazać 1% podatku na działalność   KRS 0000143376

nr konta: 30 124010241111001005819945

Wypełniając zeznanie roczne PIT-36 należy w części "Obliczenia zobowiązania podatkowego", w rubryce "Kwota zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego - na podstawie art. 27d ustawy", w pozycji 192 wpisać kwotę odpowiadającą 1% należnego podatku z pozycji 191 i pomniejszayć o nią kwotę należnego podatku.


Wypełniając zeznanie roczne PIT-37 podatnik w części "Obliczenia zobowiązania podatkowego", w rubryce "Kwota zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego - na podstawie art. 27d ustawy", w pozycji 123 wpisuje kwotę odpowiadającą 1% należnego podatku z pozycji 122 i pomniejsza o nią kwotę należnego podatku.

Oznacza to, że w konsekwencji podatnik pomniejsza należny podatek i w zależności od sytuacji, jeżeli w pozycji 191 (PIT-36) lub 122 (PIT-37) wychodzi nadpłata, to urząd skarbowy dolicza do niej kwotę 1%-ta, jeżeli np. niedopłata, to podatnik pomniejsza ja o kwotę 1%.

Odpis 1% nie znosi możliwości odliczenia od dochodu darowizny. Jednak warunki dokonania odpisu darowizny w przypadku osoby fizycznej zmieniły się od 1 stycznia 2004 roku. Obecnie można odliczyć darowiznę pod warunkiem, że została ona przekazana na realizację zadań pożytku publicznego. Druga istotna zmiana, to możliwość odpisania od dochodu jedynie 350 złotych niezależnie od wysokości dochodu i wysokości przekazanej darowizny.

Przypominamy, że odliczyć można tylko wpłatę dokonaną pomiędzy 1 stycznia a dniem złożenia zeznania podatkowego, jednak nie później niż 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który podatnik chce skorzystać z odpisu. Jeżeli więc podatnik chce skorzystać z odpisu 1% za rok 2003, to wpłata musi zostać dokonana pomiędzy 1 stycznia 2004 a dniem złożenia zeznania podatkowego, nie później niż 30 kwietnia 2004.

Stowarzyszenie Artystów fabs nr konta: 30 124010241111001005819945

 

 

 

© 2005 - Fabs CMS by IC Media & Express Tune II