POLSKI
ENGLISH
      FABS  ARTYŚCI  WYSTAWY   MUZEUM   PIOTR KWIT  KS.JÓZEF KURZEJA  TEKSTY  DOKUMENTACJA  RECENZJE  KONTAKT 

Main  > KS.JÓZEF KURZEJA

KS.JÓZEF KURZEJA
- Powrt

 

2015


KONKURS W ZASADNEM 


KOCHAM I WZRASTAM – JEDEN DZIE? Z ?YCIA KS. J?ZEFA KURZEI

 

W dniu 20 marca 2015 r. okazji imienin S?ugi Bo?ego ks. J?zefa Kurzei odby?o si? rozstrzygni?cie  konkurs rysunkowego i wiedzy o S?udze Bo?ym ks. J?zefie Kurzei. Konkurs by? przygotowany i zorganizowany przez parafi? w Kamienicy przez ks. Rados?awa S?owika w wsp??pracy ze szko?? w Zasadnem. Przy organizacji konkursu pomagali katecheci ze szk?? w parafii. Pomys?odawczyni? konkursu by?a so?tys Zasadnego Agata Zi?ba, a formu?? program konkursu przygotowa? ks. Z. Filip Badurski. G??wne nagrody ufundowa?o Stowarzyszenie Artyst?w fabs, a ksi??k? „ Dzie?o wielu ludzi” o parafii w Mistrzejowicach ofiarowa?a dla wszystkich uczestnik?w konkursu parafia pw. ?w. Maksymiliana Kolbe w Mistrzejowicach. Dyrektor szko?y w Zasadnem Bo?ena Gierczyk przygotowa?a dla nagrodzonych dzieci dyplomy i obdarowa?a uczestnik?w s?odyczami. Planowany jest tak?e wyjazd dla wszystkich dzieci bior?cych udzia? konkursie do Mistrzejowic.

 

W konkursie wzi??o udzia? oko?o 100 uczestnik?w.  Konkurs plastyczny zosta? rozstrzygni?ty przez komisj? konkursow? w sk?adzie: ks. Filip Badurski z ko?cio?a Mariackiego w Krakowie, Ma?gorzata Sidor prezesa Stowarzyszenie Artyst?w fabs i Barbara Frydel z Komisji Procesu Beatyfikacyjnego ks. J?zefa Kurzei. Komisja nagrodzi?a dziewi?? prac plastycznych i podkre?la?a wysoki poziom, wiedz? i zaanga?owanie uczestnik?w konkursu. Wystaw? prac konkursowych mo?na ogl?da? w ko?ciele w Zasadnem.

 

Po rozstrzygni?ciu konkursu rozpocz??o si? Nabo?e?stwo Drogi Krzy?owej, przygotowane przez ks. Rados?awa S?owika, kt?ry przygotowa? pokaz zdj?? i zaanga?owa? dzieci do czytania rozwa?a?, kt?re u?o?y?a Amalia Stanis?awa Zdebska z Mistrzejowic w 2012 r. w oparciu na drodze krzy?a ks. J?zefa Kurzei. Nabo?e?stwo Drogi Krzy?owej poprowadzi? ks. Z. Filip Badurski.

 

Nagrody DZIECI STARSZE

 

I.                   Natalia Faron kl. VI / Szko?a Podstawowa w Zasadnem

II.                Anna Korus kl. IV a / Szko?a Podstawowa Nr 1 w Kamienicy

III.             Monika Cepielik kl. VI / Szko?a Podstawowa w Zasadnem

 

Wyr??nienia

Oskar Zaremba kl. IV a Szko?a Podstawowa Nr 1 w Kamienicy

Weronika Jawor kl. IV / Zesp?? Szko?y i Przedszkola w Zbludzy

 


Nagrody DZIECI MLODSZE

 

I.                   Aleksandra Foltyn kl. I a / Szko?a Podstawowa Nr 1 w Kamienicy

II.                Emilia Franczyk kl. III  / Szko?a Podstawowa w Zasadnem

III.             Tomasz W?cha?a kl. II  / Szko?a Podstawowa w Zasadnem oraz  Filip Tokarczyk kl. I a / Szko?a Podstawowa Nr 1 w Kamienicy

 

 ---------------------------------------------------------------------


ks.Józef Kurzeja (ur. 10 stycznia 1937 w Zasadnem, zm. 15 sierpnia 1976 w Krakowie) Sługa Boży, polski ksiądz katolicki. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1962 z rąk wikariusza kapitulnego biskupa Karola Wojtyły. Po święceniach był wikarym w parafiach:

·      Mucharz (1962-1964)

·      Grojec (1964-1968)

·      Siersza (1968-1969) (obecnie wchodząca w skład miasta Trzebinia)

·      Raciborowice (1969-1970).

Następnie tworzył nową parafię w Nowej Hucie Mistrzejowicach, na os. Tysiąclecia, gdzie był duszpasterzem do śmierci. Zajmuje się organizowaniem duszpasterstwa dla mieszkańców osiedli mistrzejowickich, tworząc najpierw tzw. zieloną budkę (salkę katechetyczną z ołtarzem), a następnie doprowadza do budowy kościoła. Nigdy nie został formalnie proboszczem, gdyż parafia św. Maksymiliana została erygowana już po jego śmierci. W rzeczywistości był za proboszcza uważany – nawet Jan Paweł II nazwał ks. Józefa Kurzeję „proboszczem mistrzejowickim”, w homilii wygłoszonej podczas konsekracji kościoła.

Działalność ks. Józefa Kurzeji napotykała na liczne przeszkody i szykany ze strony władz komunistycznych. Był kilkadziesiąt razy przesłuchiwany przez SB (tylko w roku 1971 ponad 20 razy), wytoczono mu 10 rozpraw sądowych i 26 razy stawał przed kolegium. Był aresztowany i osadzony w celi razem z pospolitymi przestępcami, a także zmuszany do płacenia wysokich grzywien. Zastraszany i upokarzany, żył w ciągłym zagrożeniu, co w konsekwencji doprowadziło do jego śmierci w wieku 39 lat.

 

Efektem jego działalności była budowa kościoła w Nowej Hucie Mistrzejowicach, a przede wszystkim ciągle pamiętana posługa duszpasterska. W 2005 roku rozpoczyna się proces beatyfikacyjny ks. Józefa Kurzeji.

 

 

© 2005 - Fabs CMS by IC Media & Express Tune II